عالی باش

هر کاری که انجام میدی با تمام وجودت انجام بده گویی آن کار را برای خدا انجام میدهی نه بندگان خدا پس عالی کار کن چون لیاقت خدا عالی است او بود که تمام این استعدادها را در وجود تو قرار داد و او است که به تو پاداش و پیشرفت خواهد داد. تو عالی باش و آنگاه ببین که چگونه نعمتهای خداوند به سویت سرازیر می شوند.

/ 0 نظر / 15 بازدید