چه زیباست اعتراف کردن برای کسانی که دوست می داریم، و زیباتر از آن این است که می دانستیم تمام کلمات عاشقانه ای که به آن ها می گوییم کمتر از احساسی است که در قلبمان وجود دارد...                         

/ 1 نظر / 18 بازدید