اللهم عجل لولیک الفرج

تنها دعا نمی کنم که بیایی چون همه می دانند که میایی

دعا می کنم که وقتی آمدی چشمانم شرمسار نگاه مهربانت نشود

اللهم عجل لولیک الفرج

 
/ 1 نظر / 20 بازدید
مجتبی

این بار خبری دارم از شکفتن گلهای زیبای طبیعت... این بار میخواهم از رفتند لتنگی بگویم و آمدن بهار! این بار از شادی قلبها میگویم... این بار از گلکاری خیابان هایمان میگویم...از خوشحالی ها ولبخند ها. خواهد آمد مرهمی بر دل های بارانی همین...!!! من پسی هستم شاید...!!!