الهی ما را لایق انتظار مهدی(عج) قرار بده

بدم در جان ، دم رحمانیت را / عیان کن چهره پنهانیت را

بلب جانم رسید ازحسرت تو / نشانم ده رخ نورانیت را

××××××××××××××××

شـــــــــب آدینه دعا می کنم از عمق وجود

تا که فـــردا برسی ای تو ســـزاوار سجــود

چون به مغرب برســد جمعه بــــی تابی دل

اشک حسرت،دل پرخون،کاش می مردم زود

/ 1 نظر / 15 بازدید
هستي

[گل]