دلت را خانه ی ما کن

دلت را خانه‌‌‌ی ما کن ، مصفا کردنش با من

به ما درد خود افشا کن ، مداوا کردنش با من

بیاور قطره  اشکی ، که من هستم خریدارش

بیاور قطره اخلاص ، دریا  کردنش  با  من

به ما گو حاجت خود را ، اجابت میکنم آنی

طلب کن هرچه میخواهی،مهیا کردنش با من

بیا قبل از وقوع مرگ، روشن کن حسابت را

بیاور نیک وبد را جمع، منها کردنش  با  من

اگر گم کرده ای ای دل،  کلید  استجابت  را

بیا یک لحظه با ما باش، پیدا  کردنش با  من

اگر عمری گنه کردی ، مشو نومید از رحمت

تو توبه نامه را بنویس، امضا کردنش با من 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید