دلم قد می کشد

بالا می رود

آنقدر که می رسد به چشمهای خدا

خیره می شود

و می بوسد

پلکهایی را که نادیده اش گرفته اند این روزها

/ 1 نظر / 13 بازدید
h.g

چه زیباست هنگامی که در اوج نشاط و بی نیازی هستی، دست دعا به در گاه خداوند برداری[گل]